דו"חות שנתיים והצהרות הון

דו"ח שנתי הינו דו"ח שמחויב כל עצמאי (עוסק מורשה ופטור) להגיש למס הכנסה בגין הפעילות שבוצעה בשנה החולפת. חברות בע"מ נדרשות להגיש את הדו"ח השנתי עד לסוף חודש מאי של השנה העוקבת, בעוד בעלי עסקים פרטיים מחויבים בהגשתו עד לסוף חודש אפריל של השנה העוקבת. פקיד השומה במס הכנסה ישווה את הדו"חות השנתיים להצהרת ההון על מנת לאתר הפרשים, אשר עליהם יאלץ בעל התיק במס הכנסה (הנישום) לשלם מס.

הצהרת הון היא תמונת ראי למצב ההון של הנישום לנקודת זמן ספציפית, והיא נועדה לסייע לפקיד השומה לקבוע את סבירות רמת ההכנסה של הנישום. במקרה בו חל גידול לא מוסבר בהון המוצהר של הנישום או שהוצאותיו חרגו מהוצאות המחייה שלו, הוא יידרש לספק הסברים לפקיד השומה. החייבים בהגשת הצהרת הון הינם: בעלי עסק עצמאי (עוסק מורשה ופטור), בעלי חברה בע"מ, רוכשי נכסים (מקרקעין או רכב יוקרה), ושכירים שעברו את תקרת ההכנסה שנקבעה ע"י מס הכנסה.

הצהרת ההון הראשונה מוגשת ביום פתיחת התיק במס הכנסה, ולאחר מכן נדרש להגישה אחת למספר שנים, עפ"י דרישת מס הכנסה. ישנה חשיבות מכרעת בהכנת הצהרת ההון הראשונה בצורה נכונה, שכן ממנה ואילך שלטונות המס מתחילים להסתכל על העסק שלך בתור יישות מיסויית. הצהרת ההון הראשונה ממולאת לרוב עוד לפני שפתחת את העסק, והיא למעשה הבסיס עליו העסק שלך מושתת. 

הנטייה הטבעית של עצמאים צעירים היא לחפש דרכים לחיסכון בהוצאות, מה שמוביל אותם להתנהל בריכוזיות ולהחליט על מילוי הצהרות ההון בעצמם, על אף שלא הוכשרו לכך. אלא שטופס הצהרת ההון הוא די לקוני ואינו מדריך את בעל העסק כיצד יש למלאו. ללא הכנה מוקדמת למילוי הצהרת הון, ייטה העצמאי הצעיר לדווח על כמה שפחות דברים, על מנת להימנע מלשלם עליהם מס. אולם, להחלטה מעין זו ישנן השלכות רבות להמשך חיי העסק, שכן בהצהרות ההון הבאות עלולים "לצוץ" חוסרים: יתרה בנקאית, פיקדונות, תכניות חיסכון ועוד. כל פתיחת עסק מלווה בניצול משאבים כספיים כלשהם – את אלו מחויב בעל העסק לציין בהצהרת ההון.

כשאתה מגיש דו"חות שגויים, אתה עשוי למלכד את עצמך מול שלטונות המס. ייתכן שהיום תוכל לחסוך כמה שקלים, אך תייצר לעצמך בסיס רעוע שעלול להכשיל אותך בעתיד בהתנהלותך מול שלטונות המס, וגרוע מכך, יגרום לך לעלויות כבדות בלתי מתוכננות. לשם מילוי דו"חות שנתיים והצהרות הון מומלץ להיעזר במומחה שבקיא ברזי הדיווח ויוכל לסייע לך בהגשתם במהירות וביעילות.

ל'סער- ייעוץ מס והנהלת חשבונות' ניסיון עתיר שנים בהכנת והגשת דו"חות שנתיים והצהרות הון. אנו נפיק עבור העסק שלך דו"חות תקופתיים שיסייעו לך לשלוט בכל עת במאזן ההוצאות וההכנסות, ויאפשרו לנו להכין את הדו"חות השנתיים והצהרות ההון עבור העסק שלך בצורה מהימנה ומיטבית.

נשמח לעמוד לרשותכם

© סער - הנהלת חשבונות וייעוץ מס

דילוג לתוכן